Home » Articles posted by admin (Page 2)

Author Archives: admin

Politiska utvecklings- och samhällsekonomiska mål

I Sverige är det Näringsdepartementet som har huvudansvar för olika frågor som rör byggande, boende och infrastruktur. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg är i egenskap av departementschef ytterst ansvarig, tillsammans med klimatminister tillika vice statsminister Isabella Lövin samt de tre statsråden Tomas Eneroth (infrastrukturminister), Peter Eriksson (bostads- och digitaliseringsminister) och Sven-Erik Bucht ( landsbygdsminister).

Vad handlar transportpolitik om?

Främst rör det sig om att säkerställa en hållbar och ekonomiskt effektiv transportförsörjning, så att landets medborgare och näringsliv kan få en väl fungerande infrastruktur, som är själva grundbulten i ett modernt samhälle. Infrastruktur- och transportpolitiska frågor omfattar all slags trafik på land, i luften och på vattnet.

I maj 2018 fattade Sveriges regering ett beslut om en nationell övergripande transportinfrastrukturplan som sträcker sig från 2018 till 2029. Några av målen i den presenterade planen är att Sverige ska bli ett fossilfritt land, att vi ska öka bostadsbyggandet samt att näringslivet ska få bättre förutsättningar. Att investera i transportinfrastrukturen, och att investera i rätt saker, menar man ska bygga ett starkt och hållbart Sverige. Men det finns en viss skepsis mot att satsningarna är tillräckliga, och en av dem som uttryckt oro är moderaternas finansborgarråd Kristina Axén Olin.

Beslut som hittills fattats

Totalt ska det satsas 700 miljarder svenska kronor, och en av de största satsningarna rör järnvägen. både när det gäller upprustning som nybyggnation modernisering. Det blir också betydande och rejäla satsningar på väg- och sjöfartstransport, med en budget på över 100 miljarder kronor över förra planperiodens budget.

Nedan listas några av de större projekt som ska genomföras i tåg, – och sjö- och vägtrafiken enligt den nya planen:

 • Norrbotniabanan, som trafikerar sträckan Umeå-Skellefteå, ska påbörjas
 • Sydostlänken, som trafikerar Älmhult-Blekinge, ska rustas upp och byggas ut
 • Utbyggnad till dubbelspår på kustbanan på sträckan Gävle-Kringlan ska genomföras
 • Sävenäs rangerbangård i Göteborg och Getingmidjan i Stockholm ska rustas upp
 • Värmlandsbanan (Laxå-Kil) och Viskadalsbanan (Borås-Varberg) ska rustas upp
 • Farledsfördjupning i Göteborgs hamn ska genomföras
 • Farleder till Luleå samt mellan Landsort-Södertälje ska förbättras
 • Arbetet med Mälarens farled ska slutföras
 • Arbetet med slussarna i Södertälje ska slutföras
 • Uppgradering av slussarna i Trollhättan ska genomföras
 • Vägarna över Ölandsbron, Tjörnbron, Skurubroarna och bron över Kalix älv ska förbättras

Förbättring av cykelvägar samt ökad säkerhet i trafiken

Tidigare år har man även satsat på en nationell utbyggnad och förbättring av landets cykelbanor och leder, och Trafikverkets utmaning blir i fortsättningen bland annat att digitalisera landets cykelvägnät så att gemene man ska kunna planera och navigera via nätet.

Ett annat av Trafikverkets prioriterade mål är att halvera antalet döda i trafiken fram till 2020. För att nå detta mål krävs bland annat fler säkra GCM-passager, som står för ordnad passage för gång, cykel- och/eller moped på huvudväg inom tättbebyggt område. Detta går bland annat att åtgärda med hjälp av olika former av farthinder som tvingar bilister att sänka hastigheten alternativt stanna helt.

Att titta på sitt eget lands transportsystem ur ett globalt perspektiv, att samarbeta med länder som framgångsrikt byggt ut och utvecklat sin infrastruktur, att ta del av forskning och nya tekniska innovationer samt att fortsätta upprustningen av landets internationella flygplatser är andra punkter som borde stå med på listan över prioriterade åtgärder.

Sverige – landet i norr

Säger någon Sverige tänker många på ett litet land långt upp i norr, där det snöar året om och isbjörnar vandrar på gatorna. Eller också blandas landet ihop med Schweiz, särskilt när det diskuteras av engelsktalande människor. Men faktum är att Sverige, med sin area på nästan 450 000 kvadratkilometer, är det femte största landet i Europa. Invånarantalet ligger strax över tiomiljonersgränsen och den största staden, Stockholm – vilken också är Sveriges huvudstad – har bara cirka 1,4 miljoner invånare. Landet är med andra ord stort, men väldigt glesbefolkat. Isbjörnar finns inte heller inom den svenska gränsen, och Sverige är inte känt för sin chokladtillverkning utan snarare för att vara födelseplats åt IKEA.

Klimat

Sverige är också ett land med ett väldigt varierande klimat, vilket förklaras av att det har en avlång form – det är långt mellan norr och söder. Det beror också på den varma Golfströmmen som gör klimatet långt mildare än i andra nordliga delar av världen. Högst upp i norr skiner midnattssolen på sommaren, medan man får nöja sig med bara några timmars dagsljus under vinterhalvåret. Temperaturen sjunker inte sällan under minus 20 och snö är garanterat varje år. Längst ner i söder är klimatet långt mycket mildare, med mer regn och mindre snö vintertid.

Traditioner

Traditionsmässigt bjuder Sverige på många unika exempel. Under sommaren firas midsommar, då en midsommarstång reses och dansas kring. Snaps, sill och potatis är stående mat vid de flesta svenska högtider, och i delar av landet uppskattas också surströmming. Kräftskivor är vanliga företeelser i augusti, då festbesökare klär sig i färgglada hattar och äter kräftor tillsammans medan de sjunger snapsvisor. I övrigt firas traditionella kristna högtider som påsk och jul, men i svensk tappning. Jul firas till exempel den 24 december istället för den 25:e, som är vanligt i resten av världen.

Språk

Det svenska språket har en speciell, sjungande klang som är lätt att känna igen för utomstående. Språket är också känt för att innehålla många komplicerade regler som är svåra för icke svensktalande att lära sig eftersom ”det bara är så”. Ett exempel är när en eller ett ska användas i en mening. Det gäller att memorera, memorera, memorera.

En annan intressant aspekt med svenskan är det faktum att samma typ av ljud stavas på många olika vis. Sj-ljud uttalas ofta likadant som sk-ljud, och kj-ljud kan uttalas likadant som sj-ljud, beroende på vilken dialekt talaren har.

Det personliga avståndet

Den som flyttar till Sverige kanske kommer reagera på hur saker och ting är lite annorlunda i jämförelse med i många andra europeiska länder. Svenskarna är ett mycket tillbakadraget folk och kända för att ses som lite känslokalla. I själva verket handlar det om att det personliga avståndet respekteras oerhört väl i Sverige. Det kan vara svårt att få nya vänner, men när man väl har lyckats ta sig igenom det lite kyliga yttre skalet har man vänner för livet. Det är bra att ha detta i åtanke om man väljer att flytta till Sverige, för att inte drabbas av ensamhetskänslor när man väl anlänt.

Det svenska friluftslivet

Sverige är ett mycket stort land men med relativt liten befolkning. Det gör att det finns enorma landytor bestående av berg, skog och vatten som erbjuder både industriella och glädjerika fördelar för landets invånare. Man tjänar alltså ekonomiskt och psykologiskt på detta till exempel genom gruv- och pappersindustrin men också genom friluftslivet, och det är några av de bidragande faktorerna till att svenskar är så måna om sin natur.

Få länder är så förälskade i att vandra i skogen, att paddla på vattendrag, att segla, springa och cykla och var man än befinner sig finns det olika möjligheter till motion och rekreation. Det klättras i berg, fiskas och plockas svamp och mediteras under stora träd, och till och med i städernas parker kryllar det av människor som helt enkelt älskar att befinna sig utomhus.

Allemansrätten

I ungefär hundra år har folk i Sverige haft fri tillgång till sin natur, och detta är till och med lagfört i den så kallade Allemansrätten. Det innebär att precis alla individer får vistas i all natur och desstom att plocka bland annat svamp och bär, så länge man respekterar andras privatliv och inte utför det i kommersiellt syfte. Med andra ord får man vistas på privata tomter så länge man inte förstör egendomen och inte bosätter sig där. Om man tältar får man göra det i max två dygn om man befinner sig på lågland, men sedan måste man dra vidare. Denna form av lagstiftning finns även i andra länder men Sverige har länge varit ett av de ledande länderna vad gäller individers rörelsefrihet.

Camping och husvagnssemster

Få länder har så många medborgare som ägnar stora delar av sin fritid åt att vistas i tält eller husvagn. Svenskar fullkomligen älskar att fara runt i sitt eget land och njuta av naturen genom ett tillfälligt vagabondliv i form av camping och husvagnssemester. Detta märks inte minst på de många organiserade campingplatser som landet har att erbjuda och även om det svenska folket också reser utomlands mycket så ligger husvagnen fortfarande i topp.

Miljötänkandet

I Sverige är de flesta invånare medvetna om olika saker de kan göra för att bevara sin natur. Man gör enkla, små saker som spelar stor roll, till exempel att inte låta vattnet rinna för länge från kranen, att cykla till jobbet i stället för att ta bilen liksom att återvinna så mycket som möjligt. Faktum är att svenskar återvinner så mycket att man idag till och med importerar sopor för återvinning, och detta är något som gjort landet till en förebild för många andra nationer.

Världens vackraste huvudstad

Huvudstaden Stockholm är ett strålande exempel på den svenska kärleken till sin natur. Trots att det är en storstad kryllar det här av parker och närliggande skog, och folk använder cykel till och med under de tuffaste vintermånaderna. Att staden dessutom är belägen på ett antal öar och därmed är omgiven av vattendrag gör den till en av världens vackraste huvudstäder, och det är inte för inte som den kallas för “Nordens Venedig”.